UTDRAG UR SAMVERKANSAVTALET

(Revideras varje år) 


Enligt det undertecknade avtalet mellan rådet och avdelningschefen för Avdelningen för vuxna sker samverkan i form av dialog och kunskapsutbyte och syftar till:


att få ökad kunskap om målgruppens behov

att stärka inflytandet för socialpsykiatrins målgrupp

att kunna påverka verksamhetsutvecklingen i linje med målgruppens önskemål och behov

att stärka möjligheten till ändamålsenliga insatser

att stärka kvaliteten inom verksamhetsområdet


Rådet inbjuds även till andra samverkansorgan och sammanhang som kan vara relevanta för målgruppen och inflytanderådets arbete.


Samverkan fokuserar på övergripande frågor och enskilda ärenden diskuteras inte. Diskussionen förs med hänsyn till sekretess och etiska ställningstaganden.


Socialpsykiatrins ledning förbinder sig att informera om förändringar i verksamheten. Samverkan mellan parterna avser att åstadkomma mera än utbyte av information. Inflytanderådet tillhandahålls med resurser som krävs för deras arbete och utveckling, så som möteslokal för deras interna arbete, ersättning för nödvändiga utlägg inom Inflytanderådets budget samt inbjudan till passande utbildningar då möjlighet till detta finns.STÖD TILL INFLYTANDERÅDET


Kommunen har på olika sätt stött Inflytanderådets etablering och arbete.

Kommunen ger även stöd att öppna dörrar till verksamheter och kommunicera rådets existens så snart tillfälle bjuds.