Kvalitets Utvecklings Lednings - TEAMET

KUL-team

Sollentunas Inflytanderåd och socialtjänsten deltog 2013 i NSPH:s Kvalitetsprojekt. (Nationell samverkan psykisk hälsa) Det var ett treårigt Arvfondsprojekt. KUL-team blev namnet på den metod som togs fram här i Sollentuna under projekttiden och används på enheterna, missbruk och socialpsykiatri. Den har delvis spridits till ekonomiskt bistånd tack vare brukarrevisionen.

Kul-teamen använder sig av boken ”Vi vill och kan förbättra” Boken togs fram i samband med kvalitetsprojektet och är ett studiecirkelmaterial i förbättringsarbete inom psykiatrisk vård och stödverksamheter. I boken presenteras tre av de fem olika metoder som KUL-team använder sig av.

 

Fiskbensmetoden Diagrammet består av en "ryggrad" som i ena änden har ett "huvud" där problemet skrivs in. Från ”ryggraden” utgår ett antal "ben" där tänkbara huvudorsaker till problemet kan skrivas in. Mindre ”delben” ger allt mer detaljerad information om orsakerna till problemet. Arbetssättet benar upp problemet genom att visualisera det

Förbättringsmodellen-PGSA Planera, Göra, Studera och Agera. • Mikrosystemets-5p Syfte, brukare/patienter, kompetenser, arbetssätt och kultur.


Flödesprocessen och Processkartläggningen finns inte med i boken, men KUL-teamen använder sig även av dessa två metoder

Kvalitetsprojektet

Kvalitetsprojektet har både testat att involverat brukare och anhöriga i utvecklingsarbetet och använt och utvecklat en metod för att mäta kvalitet ur brukarnas perspektiv.

Brukare och anhöriga är med och utvecklar kvalitet

Målet med projektet är att alla parter ska bli bättre på att använda brukarnas kunskap och erfarenheter för att förbättra olika verksamheter. Meningen är att patienter, brukare och anhöriga mycket väl kan vara aktiva och kompetenta medskapande i vård- och stödverksamheter.


NSPH Kvalitetsprojekt var ett treårigt Arvfondsprojekt.

Brukare och anhöriga utvecklade vård och stödverksamheter tillsammans med personal.


Vi som var med kom från Sollentuna kommun, socialpsykiatrin i Botkyrka och landstinget i Örebro.


Famna är riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg och har utvecklat Värdeforum som en nationell plattform för kvalitets-och ledarskapsutveckling. Genom Famnas Värdeforum fick vi lära oss att använda metoder och verktyg för att utveckla vår verksamhet. Till exempel Förbättringsmodell PGSA, 5p-metoden Mikrosystemets 5p, Fiskbensmetoden, Processkartläggning och Flödesprocessen. 


Kvalitetsprojekt pågick mars 2013-oktober 2013. Vi var ett multiprofessionellt team med fem perspektiv; brukare, anhöriga, socialsekreterare, boendestödjare och handledare från Ture träfflokal. Därefter bildades KUL-teamet som har möte var tredje vecka, ( KUL-teamet träffas mellan en och en halv timme till två timmar)


Bild: Elinor Keil, representant för Inflytanderådet tillsammans med  Britta Åkerlund, avdelningschef socialpsykiatrin